Κωδικοποίηση παθήσεων ICD10
Skip Navigation Links.
Expand I. Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματαI. Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα
Expand II. ΝεοπλάσματαII. Νεοπλάσματα
Expand III. Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχέςIII. Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές
Expand IV. Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματαIV. Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα
Expand V. Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράςV. Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς
Expand VI. Νοσήματα του νευρικού συστήματοςVI. Νοσήματα του νευρικού συστήματος
Expand VII. Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων τουVII. Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του
Expand VIII. Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσηςVIII. Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης
Expand IX. Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματοςIX. Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος
Expand X. Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματοςX. Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος
Expand XI. Νοσήματα του πεπτικού συστήματοςXI. Νοσήματα του πεπτικού συστήματος
Expand XII. Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστούXII. Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Expand XIII. Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστούXIII. Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Expand XIV. Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματοςXIV. Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος
Expand XV. Κύηση, τοκετός και λοχείαXV. Κύηση, τοκετός και λοχεία
Expand XVI. Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδοXVI. Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο
Expand XVII. Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίεςXVII. Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες
Expand XVIII. Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλούXVIII. Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού
Expand XIX. Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίεςXIX. Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες
Expand XX. Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότηταςXX. Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας
Expand XXI. Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείαςXXI. Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας
Expand XXII. Κωδικοί για ειδικούς σκοπούςXXII. Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς