Ασφαλιστικά ταμεία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
SOCIAL INSURANCE ID NAME SYNTOMOGRAFIA EOPYY retailPriceDispense
1 Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Ο.Γ.Α.
2 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ι.Κ.Α.-E.T.A.M.
3 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - πρώην Ο.Π.Α.Δ. Ι.Κ.Α. - πρώην Ο.Π.Α.Δ.
4 Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε.
5 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Ι.Κ.Α. - πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
16 ΕΤΑΑ - Τομέας Υγείας Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. E.T.A.A. - Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε.
17 ΕΤΑΑ - Τομέας Υγείας Υγειονομικών E.T.A.A. - Τ.Υ.Υ.
18 ΕΤΑΑ - Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων E.T.A.A. - Τ.Υ.Σ.
19 ΕΤΑΑ - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών E.T.A.A. - Τ.Υ.Δ.Α.
20 ΕΤΑΑ - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσ/νίκης E.T.A.A. - Τ.Υ.Δ.Θ.
21 ΕΤΑΑ - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά E.T.A.A. - Τ.Υ.Δ.Π.
22 ΕΤΑΑ - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών Επιμελητών E.T.A.A. - Τ.Υ.Δ.Ε. Τ.Π.Δ.Ε.
23 Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ε.ΥΔ.Α.Π.
24 Οίκος Ναύτου O.N.
25 ΤΑΥΤΕΚΩ - Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΔΕΗ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - Κ.Α.Π. Δ.Ε.Η.
26 ΤΑΥΤΕΚΩ - Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού "Εθνική Ασφαλιστική" Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ
27 ΤΑΥΤΕΚΩ - Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΗΣΑΠ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - Τ.Α.Π. Η.Σ.Α.Π.
28 ΤΑΥΤΕΚΩ - Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α.
29 ΤΑΥΤΕΚΩ - Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - Τ.Α.Π. Ε.Τ.Ε.
30 ΤΑΥΤΕΚΩ - Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΟΤΕ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε.
31 ΤΑΥΤΕΚΩ - Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.
32 ΤΑΥΤΕΚΩ - Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - Τ.Α.Π. Η.Λ.Π.Α.Π.
33 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. - Β Δ/ΣΗ
34 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. - Δ Δ/ΣΗ
35 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. - Γ Δ/ΣΗ
36 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υ.ΕΘ.Α.
37 Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
39 ΕΤΑΑ - Τομέας Ασφάλισης Νομικών E.T.A.A. - Τ.Α.Ν.
41 Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικ/κής Ασφάλισης και Περίθαλψης Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
45 Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Υπαλλήλων Ο.Γ.Α. Υπαλλήλων
46 Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Επιζώντων Ο.Γ.Α. Επιζώντων
47 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. - ΠΕΡΙΦ. ΤΜ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
50 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (πρώην Ο.Π.Α.Δ.) - Κ.Υ.Υ.Α.Π. Ι.Κ.Α. (πρώην Ο.Π.Α.Δ.) - Κ.Υ.Υ.Α.Π.
80 Δικαιούχοι του άρθρου 33 του Ν.4368/2016 Δικαιούχοι του Ν.4368/2016
81 Δικαιούχοι του άρθρου 33 του Ν.4368/2016 Δικαιούχοι του Ν.4368/2016
82 Δικαιούχοι του άρθρου 33 του Ν.4368/2016 Δικαιούχοι του Ν.4368/2016
83 Δικαιούχοι του άρθρου 33 του Ν.4368/2016 Δικαιούχοι του Ν.4368/2016
84 Δικαιούχοι του άρθρου 33 του Ν.4368/2016 Δικαιούχοι του Ν.4368/2016
85 Δικαιούχοι του άρθρου 33 του Ν.4368/2016 Δικαιούχοι του Ν.4368/2016
95 Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας Ε.Κ.Α.Α.